Wokół Term

Zagroda Młynarska

Adres

Arcybiskupa Jakuba Świnki 1, 99-210 Uniejów
506 090 199

Godziny Otwarcia

13:00-20:00

Opis atrakcji

W okolicy Term znajduje się również Zagroda Młynarska – zespół muzealno-noclegowy pełen zabytkowych obiektów, takich jak wiatraki – koźlaki, dwór, chałupa ze Skotnik, budynek inwentarski czy kopia stodoły z Besiekier, w której znajduje się ekspozycja powozów konnych i dawnych narzędzi.

Zagroda Młynarska to zespół muzealno-noclegowy pełen zabytkowych obiektów. Znajduje się tu dwór, chałupa ze Skotnik, wiatraki – koźlaki, budynek inwentarski oraz kopia stodoły z Besiekier, w której znajduje się ekspozycja powozów konnych i dawnych narzędzi.

Dodatkową atrakcją są warsztaty organizowane w Zagrodzie Młynarskiej.

Tematyczne zwiedzanie Zagrody połączone z warsztatami (jeden z tematów do wyboru):

1. „Abecadło o chlebie…” (1,5 h) – 15 zł/osoba

Omówienie właściwości i sposobu działania pieca chlebowego. Zwiedzanie piekarni w Zagrodzie Młynarskiej, omówienie i prezentacja rodzajów chleba. Możliwość własnoręcznego formowania podpłomyków z wody, mąki, soli. Na koniec każdy otrzymuje swój podpłomyk upieczony w piecu chlebowym. W okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia formowanie kształtów i wypiek pierników w piecu chlebowym przez uczestników. Zajęcia połączone z przedstawieniem i omówieniem tradycji związanych ze śniadaniem wielkanocnym i wigilią bożonarodzeniową.

2. „Tajemniczy świat wiatraków” (1,5 h) – 15 zł/osoba

Zajęcia obrazujące czynności, jakie wykonywał w ciągu dnia młynarz, aby wiatrak sprawnie działał. Uczestnicy otrzymują fragmenty opisu wyżej nadmienionych czynności i mają zadanie ułożyć je chronologicznie. Pogadanka: „Wiatrak i jego rola w kulturze ludowej wsi" – zwyczaje, przesądy, poezja ludowa, nazewnictwo. Prezentacja pracy wiatraka, zwiedzanie, każdy uczestnik otrzymuje na pamiątkę woreczek mąki.

Temat warsztatów zapożyczony z książki "Tajemniczy Świat Wiatraków" autorstwa prof. dr hab. Jana Święcha. Za zgodę na wykorzystanie tytułu książki serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi.

3. „Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim” (1,5 h) – 12 zł/osoba

Wykład ze slajdami – ścieżka czterech kroków:

  • co jest dziedzictwem? – krajobraz wokół nas, osiedla, wsie i ich układy przestrzenne, sposób gospodarowania i wytwarzania, spuścizna duchowa;
  • jakie wartości przekazuje? – dawne umiejętności, piękno i wzruszenie, unikatowość, poczucie tożsamości;
  • o czym mówi? – o naszych przodkach, o nas samych, o naszej wsi, o naszej małej ojczyźnie, o regionie, o Polsce.
  • w czym może nam pomóc? – pozwoli uratować stary, piękny dom, zachować urodę miejsca, w którym żyjemy, przyniesie poczucie dumy z naszej tradycji, pomoże urządzić nasze życie i stać się zamożniejszymi.

Temat warsztatów zapożyczony z książki "Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim" (wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Program AGROLINIA 2000, Poznań 2001). Za zgodę na wykorzystanie materiałów dziękujemy Fundacji Wspomagania Wsi.

4. Organizujemy jazdę bryczką oraz w siodle - szczegółowe informacje w recepcji

tel.: 506 090 199

e-mail: zagrodamlynarska@termyuniejow.pl