Godziny pracy oczyszczalni ścieków i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Oczyszczalnia ścieków w Uniejowie będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 do odwołania. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny w czwartki i piątki od 7-15 do odwołania