21/11/2019

Opłata za wypożyczenie ręcznika w Strefie Saun

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 20. grudnia 2019 roku ulegną zmianie zasady dotyczące wypożyczania ręczników 

w Strefie Saun Kompleksu Termalno-Basenowego

Z dniem 20. grudnia 2019 roku zostanie wprowadzona pełna odpłatność za wypożyczenie ręczników. Nasi Goście, 

którzy korzystają z usług Strefy Saun w przypadku gdy będą chcieli wypożyczyć ręcznik będą obciążeni dopłatą. 

Wypożyczenie ręcznika będzie niosło ze sobą opłatę w wysokości 2 zł/ręcznik

Poniżej wyciąg z Regulaminu Strefy Saun, który będzie obowiązywał od 20. grudnia 2019 roku

[…]

14.  Osoby korzystające ze Strefy Saun zobowiązane są do bezwzględnego posiadania suchego ręcznika kąpielowego, który należy położyć na ławie. Ręcznik powinien leżeć pod całą powierzchnią ciała;

15.  W razie nieposiadania ręcznika, Goście mają możliwość odpłatnego ich wypożyczenia w Recepcji Strefy Saun;

16.  Opłata za wypożyczenie ręcznika wynosi 2,00 zł (brutto);

14.  Przy pobraniu ręcznika naliczana jest również kaucja w wysokości 40,00 zł (brutto). Kaucja zostaje doliczona do transpondera i usunięta po oddaniu ręczników;

14.  Opłata i kaucja naliczane są automatycznie po przyłożeniu transpondera do czytnika;

[…]

Uniejów, dn. 21. listopada 2019 roku