07.08.2019

Prace konserwacyjne

Informujemy, że planowane przerwy techniczne odbędą się w następujących terminach :

- basen wewnętrzny ze statkiem pirackim w dniach  od 09.09. do 13.09.2019r

- basen zewnętrzno-wewnętrzny solankowy w dniach od 23.09. do 04.10.2019r

Pozostałe niecki basenowe funkcjonować będą bez ograniczeń.

Informacje o dalszych przerwach konserwacyjnych podamy na stronie www.termyuniejow.pl

Terminy przerw konserwacyjnych mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.