Termy Uniejów zyskają nową strefę spa & wellness

Kompleks basenowy Termy Uniejów kolejny raz się rozbudowuje. Tym razem dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zyska nową przestrzeń spa & wellness. Koszt dofinansowania z UE to 7 mln 216 tys. Zarząd Term Uniejów dziękuję władzom województwa łódzkiego oraz posłowi Piotrowi Polakowi i radnej sejmiku województwa łódzkiego p. Dorocie Więckowskiej za wsparcie i pomoc. 

Inwestycja będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem dotychczasowej oferty spa & wellness na kompleksie Term Uniejów. Nie obejmie rozszerzenia strefy basenowej, która została rozbudowana niedawno, ani też nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie pojemności obiektu. Rozszerzy natomiast i uatrakcyjni ofertę spa & wellness na obiekcie w zakresie: rozbudowanej strefy saun, a także nowo powstałych stref fitness, czy dodatkowych gabinetów masażu i pielęgnacji. Dwie ostatnie strefy zyskają nowe osobne wejście i strefę szatniowo- sanitarną na łączną liczbę ponad 100 osób. 

Projekt obejmuje nadbudowę najstarszej, parterowej części Kompleksu Term Uniejów otwartej dla gości w 2008 r. Na nadbudowanym piętrze zlokalizowane zostaną m.in.:

- Strefa Aktywności Zdrowotnej obejmująca: dwa gabinety masażu, gabinet spa z łaźnią błotną i pomieszczeniem technicznym, pomieszczenie gospodarcze;

- Strefa Aktywności Ruchowej obejmująca tradycyjną siłownię oraz osobną salę fitness do treningu obwodowego;

- Strefa Aktywności Witalnej obejmująca:

saunę aromatyczno - ziołową mazowiecką/ saunę PUR; 

łaźnię parową z systemem SOLDOS - kąpiele i inhalacje solne w ramach łaźni parowej;

saunę himalajską – solankową;

saunę Bania - rustykalna atrakcja z automatycznym systemem naparu;

saunę IR - FOTELE PODCZERWIENI INFRA PLUS; 

strefę wypoczynku z ekranami SLOW MOTION oraz piecem Maximus (piec z otwieraną czaszą, pod którą ukryte są kamienie i automatycznie uruchomia się rytuał samoczynnego polewania kamieni w piecu wodą); 

kompleksy natryskowe; 

studnię lodową STALAGMIT; 

toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Nadbudowane piętro będzie posiadało odrębne wejście dla gości z zewnątrz, ale również zostanie połączone komunikacyjnie z dotychczasową strefą saun.

Z kolei na parterze w dobudowanej części budynku zlokalizowana zostanie Informacja Turystyczna połączona z sklepem z pamiątkami z Uniejowa.

Inwestycja realizowana ma być w latach 2021- 2023 r. Na ten rok zaplanowane są niezbędne prace projektowe związane z wprowadzonymi uzupełnieniami na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej jest planowane na 2022 r. i w zależności od okoliczności zakończone będzie w 2023 r.