Wokół Term

Park zamkowy

Relaks i Zdrowie

Dla dzieci i dorosłych

Adres

Zamkowa 2, 99-210 Uniejów
tel. 733 432 766

Godziny Otwarcia

9:00 – 22:00

Opis atrakcji

Park zamkowy to teren w sąsiedztwie Term i Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich z wyznaczonymi ścieżkami do rodzinnych bądź romantycznych spacerów. To co wyróżnia park to jedna z największych różnorodności drzewostanu w Polsce.

Około 30 zbiorowisk roślinnych, 81 taksonów drzew i krzewów oraz okazy ornitoligniczne – to wszystko można podziwiać jako formę relaksu po pobycie na Termach. Te piękne okolice został docenione i włączone do form ochronny przyrody: Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Natura 2000 Dolina Środkowej Warty.​