O nas

PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie zostało powołane w 2008 r. jako spółka gminna. Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy zarządzanie obiektami „Term Uniejów” będącymi własnością gminy (kompleks termalno-basenowy, kompleks boisk piłkarskich im. W. Smolarka). Przedsiębiorstwo zarządza również gospodarką wodno-kanalizacyjną gminy, zajmuje się utrzymaniem zieleni miejskiej i oczyszczaniem miasta, a także gospodarką mieszkaniową oraz świadczy inne usługi na rzecz mieszkańców gminy Uniejów.


Prezesem zarządu jest Marcin Pamfil.

Prokurent Adrian Kaczmarek.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
TERMY UNIEJÓW Spółka z o.o. w Uniejowie
99-210 Uniejów; ul. Polna 37
KRS 0000080411,
NIP: 6680010086,
REGON 310161430.
tel./fax: 063 288 80 71

tel: +48 505 785 280 

e-mail: termy@uniejow.pl